Arxiu

Per tal de facilitar la recerca de dades de les publicacions escrites que Portaveu ha editat fins ara, s’ha fragmentat l’apartat Arxiu en tres vessants:

  1. Números.- És un recull de portades i sumaris corresponents a diferents números de la revista.
  2. Monogràfics.- Inclou una mostra de bona part dels monogràfics editats per la publicació.
  3. Hemeroteca.- Conté l’Índex –per número i per autor– de totes les revistes editades durant els primers trenta anys d’existència.