A hom qui ha fet possible Portaveu durant els
seus 40 anys d’existència

Qui ho havia de dir! El cas és que Portaveu s’ha estat editant interrompudament durant els quatre darrers decennis, la qual cosa constitueix gairebé una proesa si la comparem amb les trajectòries de la majoria de les publicacions catalanes… I és ben cert que per arribar-hi s’han hagut de superar moltes dificultats, sobretot econòmiques, però això ara només és una anècdota dins aquests milers de pàgines que s’han pogut editar i en les quals tothom que ha volgut ha pogut expressar el seus pensaments, les seves inquietuds –literàries, artístiques i de qualsevol mena–, així com els agraïments o la crítica respecte al que no l’hi ha semblat bé sobre qualsevol fet o envers l’actuació d’altres. Perquè Portaveu no només ha servit per a informar del dia a dia que ha anat succeint a la comarca sinó que alhora, com és evident amb la seva lectura s’ha constituït com a plataforma
reivindicativa i de defensa del territori. Així mateix, també des de la revista s’ha fet una tasca ingent per la cultura en general, per la història local i comarcal, per les tradicions, per la difusió de l’esport i de moltes altres activitats relacionades amb el lleure.
D’ençà de la seva fundació l’estiu de 1977 ha plogut molt i se n’ha vist de tots els colors, que sempre hem intentat reflectir dins les pàgines de la publicació des del punt de vista de la majoria dels membres de la redacció, de manera objectiva, per tal que quedi constància de la realitat dels fets que han succeït en tot aquest temps…
Portaveu ha estat possible no només gràcies als que vam prendre part en la seva fundació –constituïda sota el lema irrenunciable de transmetre la veritat, amb autenticitat i justícia, per tal d’impulsar les nostres plomes pels camins de la llibertat– sinó a tothom que hi ha col·laborat, amb el seu treball, amb els seus escrits –més lluïts o no tant–, amb els vostres anuncis –més grans o més petits– i amb les vostres quotes –com a soci benefactor, protector o estàndard–, sense oblidar, és clar, les institucions que ens han ajudat amb les seves aportacions. Per tot això, avui el que toca és felicitar-nos mútuament, perquè Portaveu som tots!

Entrada similar