Per tal de facilitar la recerca de dades de les publicacions escrites que Portaveu ha editat fins ara, s’ha fragmentat l’apartat Arxiu en tres vessants:

  1. Números.- És un recull de portades i sumaris corresponents a diferents números de la revista.
  2. Monogràfics.- Inclou una mostra de bona part dels monogràfics editats per la publicació.
  3. Hemeroteca.- Conté l’Índex –per número i per autor– de totes les revistes editades durant els primers trenta anys d’existència.
El Poum a Ponts
Breu història de l’ensenyament
La recuperació de les nostres cançons populars
La música i les cançons populars de Ponts
L’ofensiva franquista sobre Catalunya i la Batalla de Ponts (1938-39)
25 anys del Centre Excursionista Pontsicà
El procés de recuperació de Sant Pere de Ponts
Reconstrucció idealitzada del castell, canònica de St Pere i de la vida emmurallada
Relació alfabètica de totpònims de partides, carrers, cases i llocs de la vila de Ponts
El Pantà de Rialb
Apunts per la historia del cinema a Ponts
El futbol a la vila de Ponts
Episodis de la història de Ponts – 1
Episodis de la història de Ponts – 2
Episodis de la història de Ponts – 3
Ha caigut l’Oasis, Testimoni de 40 anys de vida Pontsicana
L’Agrupació Sardanista
Les festes populars Pompeu Fabra
Reconstrucció idealitzada de la vila emmurallada
Breu història del servei d’enllumenat públic i del proveïment d’aigua potable de la Vila de Ponts
Esbós biogràfic del pontsicà, Dr Antoni Monravà i Roca