Presentació

Durant el decurs dels 46 anys transcorreguts des que la revista Portaveu veiés la llum, a més d’informar del dia a dia de la nostra comarca i fer una tasca important per la recuperació de la seva història, s’ha promogut una bona colla d’iniciatives encaminades a aconseguir un millor futur pel bé del país i de la nostra gent.

Història

El passat 6 de gener de 2024 va fer 46 anys des que aparegué el primer Portaveu del Segre Mitjà, un mitjà de comunicació creat amb la finalitat cabdal d’informar i constituir-se en aparador i portaveu de les inquietuds dels habitants del Segre Mitjà, aquest sector de la Noguera que des del primer dia d’existència de la revista hem pretès -per justícia i necessitat- que esdevingués una nova comarca dins la divisió territorial de Catalunya.
Sis mesos abans que sortís el primer número, un grupet de joves i algun veterà – replets tots d’il·lusió i vitalitat – havíem estat gestant en llargues reunions “clandestines” en cases particulars o entre canya i canya i a les taules d’un bar, els estatuts de l’associació mentre també cercàvem amb entusiasme una capçalera adient pel mitjà de comunicació que preteníem veiés la llum precisament el dia 6 de gener de 1978, com si es tractés d’un obsequi de reis, la qual cosa així succeí malgrat totes les dificultats que s’hagueren de vèncer. Aquella iniciativa sorgia durant el període de transició cap a la democràcia, que posava fi a una llarga i fosca època durant la qual el dret d’expressió havia estat sota mínims, durant el que calia crear noves vies per tal que fluís aquella espurna de llibertat que estrenàvem amb il·lusió, per tal de poder-la anar incrementant… Així mateix, s’havia d’endegar accions encaminades a restituir tot el mal fet a la nostra llengua, injustament perseguida, però sobretot, donat que en aquell moment sorgien tot un seguit de temes candents que afectaven la comarca i que requerien un tractament periodístic urgent, es feia palesa la necessitat de crear el mitjà.
Des de llavors i sobretot des de les més de 362 editorials publicades, s’ha procurat sempre treballar per la consolidació de la democràcia i amb els llibres, DVD’s i monogràfics editats fins ara s’ha dut a terme una tasca força considerable per la recuperació del nostre passat.

Associació Cultural PORTAVEU de Ponts

Jordi Vidal, Jaume Invernon, Agustí Cucurulls, Martí Sala, Jordi Serra i Rosa Graells.

Direcció:

Col·lectiu de redactors del Portaveu

Equip de redacció:

Xènia LM, Jordi Vidal i Agustí Cucurulls

Administració i publicitat:

Rosa Graells i Jordi Vidal

Responsables de la distribució:

Rosa Graells

Col·laboradors habituals:

Josep M. Palà, Montserrat Fornells, Francesc Alcàzar,  Josep Junyent, Jaume Invernon, Jordi Serra, Miquel López, Josep Esteve, Pere Pinós, Oscar Vives, Vanesa Saez, Raquel París i Lakarus.

Fotografia:

Agustí Cucurulls, Antoni Ramellat, Joana Cancela, Toni Sorribes, Gemma Damunt, Pol i Júlia Sánchez.

Ninotaire:

Perenton Massana

Correccions i maquetació:

Xènia LM

Pàgina web:

Disseny: Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis
Actualització: Jordi Vidal

Premsa comarcal:

Premsa comarcal