Podeu consultar l’índex de tots els articles que han aparegut a la revista durant els seus primers 45 anys. A l’arxiu pdf hi trobareu el número, l’any, l’article i l’autor.

Si voleu fer alguna recerca, baixeu-vos l’arxiu. Una vegada obert l’arxiu, si feu CTRL+F, podeu trobar allò que us interessa.

Per tal de facilitar la recerca de dades de les publicacions escrites que Portaveu ha editat fins ara, s’ha fragmentat l’apartat Arxiu en tres vessants:

  1. Números.- És un recull de portades i sumaris corresponents a diferents números de la revista.
  2. Monogràfics.- Inclou una mostra de bona part dels monogràfics editats per la publicació.
  3. Hemeroteca.- Conté l’Índex –per número i per autor– de totes les revistes editades durant els primers trenta anys d’existència.