1910

Estacionament d'autobusos a la plaça dels Oms

Estacionament d’autobusos a la plaça dels Oms

Estacionament d'autobusos a la plaça dels Oms

Estacionament d’autobusos a la plaça dels Oms 2