1921

Caramelles a la carretera de la Seu

Caramelles a la carretera de la Seu

Caramelles a la cruïlla

Caramelles a la cruïlla