1927 a.

Vehicle carrossat a l’Alsina-Graells de Ponts