1953

Antonio Lucio fent la salutació a les autoritats

Antonio Lucio repartint el Ranxo a les autoritats