anys 90

Comitiva del Roser a la plaça Planell

Comitiva del Roser a la plaça Planell 2

La cuinera del Ranxo Hermínia Ticó

La cuinera del Ranxo Hermínia Ticó