Janot

Aspecte de la carretera de la Seu

Aspecte de la carretera de la Seu amb l'església al fons

Aspecte de la carretera de la Seu amb l’església al fons

Aspecte del carrer Major

Aspecte del carrer Major

Aspecte del Passeig

Aspecte del Passeig

Aspecte del torrent i de la cruïlla

Aspecte del torrent i de la cruïlla

Vista de la carretera de la Seu i plaça dels Oms

Vista de la carretera de la Seu i plaça dels Oms

Vista parcial de la plaça Planell

Vista parcial de la plaça Planell