Al col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes

Salvia Civit, Joan
1915

Al col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes