Altar major de l’església de Santa Maria

Àngel Toldrà Viazo
1908

Altar major de l'església de Santa Maria