Altar major del monestir de Gualter

Solé Vicens, Manuel
1932

Altar major del monestir de Gualter