Aspecte de la capçalera de l’església de Sant Pere

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

Aspecte de la capçalera de l'església de Sant Pere