Aspecte de la capçalera del Canal d’Urgell

Àngel Toldrà Viazo
1908

Aspecte de la capçalera del Canal d'Urgell