Aspecte de la carretera de la Seu encara amb arbrada

Viladot Fontanet, Joan
1965