Aspecte de la carretera de la Seu i de l’església

Àngel Toldrà Viazo
1908

Aspecte de la carretera de la Seu i de l'església