Aspecte de la carretera de la Seu sense l’arbrada

Viladot Fontanet, Joan
1965