Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms


Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms