Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms

Àngel Toldrà Viazo
1908

Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms