Aspecte de la cocció del Ranxo

Calvet Rosell, Joan

Aspecte de la cocció del Ranxo