Aspecte de la construcció del nou Centre Catòlic

Salvia Pinós, Joan
1957

Aspecte de la construcció del nou Centre Catòlic