Aspecte de la cruïlla de carreteres i el torrent de Valldans

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Aspecte de la cruïlla de carreteres i el torrent de Valldans