Aspecte de la cruïlla de carreteres

Zaragoza Llorens, Jordi
anys 60

Aspecte de la cruïlla de carreteres