Aspecte de la cruïlla

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Aspecte de la cruïlla