Aspecte de la diada de Sant Cristòfol 1

Viladot Fontanet, Joan
1958

Aspecte de la diada de Sant Cristòfol