Aspecte de la placa del Blat

Solé Vicens, Manuel
1932

Aspecte de la placa del Blat