Aspecte de la plaça dels Oms

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Aspecte de la plaça dels Oms