Aspecte de la plaça Planell en el decurs d’un mercat

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Aspecte de la plaça Planell en el decurs d'un mercat