Aspecte de la portalada del monestir de Gualter

Roig Font, Joan
1913

Aspecte de la portalada del monestir de Gualter