Aspecte de l’actuació de la tuna de Tremp a Ponts

Viladot Fontanet, Joan
1958

Aspecte de l'actuació de la tuna de Tremp a Ponts