Aspecte de les catifes del Corpus 1

Viladot Fontanet, Joan
1965

Aspecte de les catifes del Corpus