Aspecte de les catifes del Corpus 2

Viladot Fontanet, Joan
1963

Aspecte de les catifes del Corpus