Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou


Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou