Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou

Viladot Fontanet, Joan
1967

Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou