Aspecte de les catifes del Corpus al Portalnou


Aspecte de les catifes del Corpus al Portalnou