Aspecte de les catifes del Corpus al Portalnou

Viladot Fontanet, Joan
anys 60

Aspecte de les catifes del Corpus al Portalnou