Aspecte de les catifes del Corpus

Viladot Fontanet, Joan
1965

Aspecte de les catifes del Corpus