Aspecte de les obres a la plaça Artigues

Viladot Fontanet, Joan
1999