Aspecte de les obres a la plaça Planell

Viladot Fontanet, Joan
1992