Aspecte de les obres al Passeig (indret de la cruïlla)

Viladot Fontanet, Joan
A.D.

Aspecte de les obres al Passeig (indret de la cruïlla)