Aspecte del canal que nodreix la Central Hidroelèctrica

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Aspecte del canal que nodreix la Central Hidroelèctrica