Aspecte del carrer Major porticat

Mas Ginestà, Adolf
1908

Aspecte del carrer Major porticat