Aspecte del carrer Major

Solé Vicens, Manuel
1932

Aspecte del carrer Major