Aspecte del carrer Vilanova

Zaragoza Llorens, Jordi
anys 60

Aspecte del carrer Vilanova