Aspecte del cementiri de Ribelles

Viladot Fontanet, Joan
1957