Aspecte del claustre del monestir de Gualter

Roig Font, Joan
1913

Aspecte del claustre del monestir de Gualter