Aspecte del cobriment del torrent de Valldans

Viladot Fontanet, Joan
A.D.

Aspecte del cobriment del torrent de Valldans