Aspecte del lateral de migdia de la canònica de Sant Pere

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Aspecte del lateral de migdia de la canònica de Sant Pere